Fire protection & safety technology

SHZ Vodní

Vodní hasicí systémy jsou nejrozšířenějším typem hasicích systémů a využívají se především tam, kde je možné dosáhnout uhašení požáru tzv. chladícím efektem, tedy snížením teploty hořlaviny, ochlazením stavebních konstrukcí a okolního prostředí.

SHZ plynová

Plynové hasicí systémy představují moderní technologii využitelnou k zabezpečení cenného majetku před zničujícím požárem a vedle stabilních hasicích systémů na vodní bázi jsou další alternativou ochrany objektů a jejich technologií.

SHZ kontroly

Revize, kontroly provozuschopnosti, zkoušky a opravy požárně bezpečnostních zařízení provádíme dle §7 vyhlášky 246/2001Sb. ve znění pozdějších předpisů, normativních požadavků a průvodní dokumentace.

objednejte si kontrolu zařízení
Kontrola SHZ 563

Kontrolovaných
zařízení

Plynové SHZ 24

Hodin denně
nonstop servis

Kontrola SHZ 25

Let praxe
v oboru

O nás

Společnost SHZ Vysoké Mýto s.r.o. poskytuje odborné a technické služby v oblasti požární ochrany. Zabezpečujeme projekční, poradenskou a technickou činnost v tomto oboru a zajišťujeme komplexní služby při řešení požární bezpečnosti vedoucí k ochraně zdraví osob a majetku, odborně způsobilou osobou.

Kontakt
SHZ Vysoké Mýto s.r.o.
Vrchlického 241, 566 01 Vysoké Mýto
IČ: 28820517 | DIČ: 28820517

+420 774 309 070
+420 606 229 470
info@shz-vm.cz

Zapsáno v OR u Krajského Soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 29404